ponudba

"Spletna stran ne uporablja/ne beleži piškotke"

 

» Manualna terapija - diagnostika in terapija funkcijskih motenj gibanja

» Medicinska rehabilitacija s fizioterapijo: Športna fizioterapija in kineziotaping / Respiratorna in lokomotorna fizioterapija / Nevrofizioterapija

» Ergonomija s promocijo zdravja na delovnem mestu

» Masaže, su jok akupunktura in refleksoterapija

» Izobraževanje Akademija Arhimed

cenik

Center za rehabilitacijo dr. David Ravnik s.p. ni davčni zavezanec (94.1. ZDDV). Cenik velja od 1.1.2015

Manualna terapija - diagnostika in terapija funkcijskih motenj gibanja

 Obravnava MT*
20 - 30 minut
50,00€

Medicinska rehabilitacija s fizioterapijo

 Mala obravnava**
20 minut
20,00€
 Srednja obravnava**
30 minut
30,00€
 Velika obravnava**
45 minut
45,00€
 Potrdilo
15,00€

Ergonomija s promocijo zdravja na delovnem mestu

 Predavanja***
poslovne pogodbe
 Delavnice***
poslovne pogodbe
 Raziskava***
poslovne pogodbe

Masaže, su jok akupunktura in refleksoterapija

 Mala obravnava**
20 minut
20,00€
 Srednja obravnava**
30 minut
30,00€
 Velika obravnava**
45 minut
45,00€

 

* popust na paket terapij (5 in več) 30% (cena 35,00€ na obravnavo)

** 1,00€/min

*** za posamezno aktivnost se sklenejo poslovne pogodbe (potni stoški + aktivnost P/D/R)

**** izobraževanja se izvajajo preko Akademije Arhimed

o nas

 

Doc. mag. David Ravnik, Ph.D. et PhDr. (Republika Češka), dipl. fiziot., Eur. Erg.

Doc. David Ravnik je fizioterapevt praktik, manualni terapevt, ergonom, kot tudi predavatelj na področjih zdravstvene (medicinske) rehabilitacije s fizioterapijo, manualne terapije, ergonomije, biomehanike, vzgoje za zdravje, promocije zdravja in masažne umetnosti na več visokošolskih zavodih doma in v tujini. Po končani Srednji zdravstveni šoli v Ljubljani je študiral fizioterapijo, rehabilitacijo, biomehaniko - biomedicinsko inženirstvo (bionika) ter telesno vzgojo in šport. Izpopolnjeval se je tudi iz športne in fitness masaže. Je registrirani raziskovalec (znanstveni sodelavec), reg. diplomirani fizioterapevt (v Sloveniji ter na Češkem), magister rehabilitacije (fizioterapije - spec. rehabilitacijskega inženirstva), certificirani manualni terapevt (Češka), prvi registrirani evropski ergonom v Sloveniji ter član komisij za preverjanje in potrjevanje NPK… Ima izkušnje poučevanja na študijskih smereh fizioterapije, zdravstvene nege, prehranskega svetovanja - dietetike, aplikativne kineziologije, dizajna in predšolske vzgoje.

Je avtor več znanstvenih-strokovnih-poljudnih člankov in drugih monografij. Redno se tudi strokovno izobražuje. Je član različnih strokovnih združenj (fizioterapija, biomehanika, ergonomija) ter recenzor nekaj mednarodnih revij z impakt faktorjem in knjig, ter član uredniških odborov AUC Kinanthropologica ter IETI Transaction on Ergonomic and Safety Journal IETI TES.

Kot visokošolski učitelj - docent in znanstveni sodelavec je zaposlen je na Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem v Izoli, kjer je član Katedre za fizioterapijo. Je tudi direktor Centra za rehabilitacijo v Kranju in Kanalu ob Soči.

Delovne izkušnje / aktualno sodelovanje:

• Fakulteta za vede o zdravju - Univerza na Primorskem • Univerzitetni klinični center Ljubljana - CMR ter KIMDPŠ • Visoka šola za zdravstvo Ljubljana (danes Zdravstvena fakulteta) - Univerza v Ljubljani • Sava hoteli Bled • Bolnišnica Golnik • Fakulteta za telesno vzgojo in šport - Karlova univerza v Pragi • Fakulteta za dizajn - pridružena članica Univerze na Primorskem • Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec • Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin Jesenice • Slovaška zdravstvena univerza v Bratislavi • Izobraževalni center Vedi • Luka Koper INPO d.o.o. • Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije – Sonček • Smučarska zveza Slovenije • Akademija Arhimed...

Zadnja leta se intenzivno posveča področju manualne terapije in promociji zdravja na delovnem mestu - ergonomske intervencije v različna okolja (vključno z Ergonomsko posvetovalnico) ter področju biomehanike. Ordinacijo manualne terapije ima občasno po različnih lokacijah po Sloveniji. Opravil je tudi nekaj mednarodnih izobraževanj s področja forenzične biomehanike (zunanji član Laboratorija za biomehaniko ekstremnih obremenitev F.B.I.-Forensic Biomechanical Investigation).