Manualna terapija

Človek je v 21. stoletju postal bitje, pri katerem je kakovost in količina gibanja vse manjša, vse preveč se presedi, avtomobil se uporablja že za zelo kratke relacije, v ospredju so nezdrave navade, nezdrava prehrana, stres doma in na delovnem mestu… Eden izmed ciljev prihodnosti je obdržati človekovo aktivnost (čim manj hipokinetično), predvsem pa preprečevati neudobje in kasnejše funkcionalne motnje gibanja. Neodpravljene funkcionalne motnje lahko vodijo v strukturalne ali morfološke spremembe.

Kombinirana intervencija v življenjsko in delovno okolje ter življenjski stil v obliki manualne terapije – terapija in diagnostika funkcijskih motenj gibanja ter ergonomije in svetovanja za zdrav način življenja, se v zadnjih letih kažejo kot zelo uspešen pristop. Deluje se na vseh nivojih, tako na preventivi, lahko kurativi ali v kombinaciji. Na nivoju preventive se izvajajo ergonomski pregledi in modifikacije delovišč, svetovanja, izvedba programov promocije zdravja ter preventivna manualna terapija. Če pa že težave nastanejo, se izvede ergonomska intervencija v delovno in bivalno okolje, ter manualna terapija za odpravo težav v gibalnem aparatu. Tako so uporabniki naših storitev obravnavani čim bolj celostno. Pristopi in metode dela se z leti izboljšujejo in dopolnjujejo, veliko se tudi raziskuje ter objavlja strokovne in znanstvene članke.

Izvajalci manualnih tehnik so vse osebe, ki se pri zdravljenju ali drugih storitvah, ki imajo za posledico boljše počutje in zdravje, uporabljajo kot svoje glavno orodje svoje roke. Terapija je predvsem fizikalna, saj se preko rok prenašajo različne sile na prejemnika, uporabnika terapevtskih storitev, bolnika. Lahko bi torej rekli, da so manualne tehnike neinvazivne metode, pri katerih se s posebnimi tehnikami vpliva direktno predvsem na gibalni sistem, indirektno pa na vse druge podsisteme, z namenom izboljšanja ali ohranitve zdravja, dobrega počutja in s tem preprečiti ali omiliti somatsko disfunkcijo.

Težave v gibalnem aparatu, pri katerih se manualna terapija kaže kot zelo uspešna so:

• težave v gibalnem aparatu povzročene z neustrezni bivalnim in delovnim okoljem, • bolečine in mravljinčenja, mišične napetosti, vnetja mišic in mišičnih prirastišč, krči, • zmanjšana gibljivost, nestabilnost sklepov, • utrujenost, glavoboli, migrene, vrtoglavice, • nepravilnost hrbteničnih krivin in telesne asimetrije, • različni sindromi (ponavljajočega preobremenjevanja gibal, kronične utrujenosti, miofascialni bolečinski…).

Učinki manualne terapije se lahko kažejo predvsem kot izboljšanje telesne drže, zmanjšanje neudobja, bolečine in zmanjšanje mišičnih napetosti, boljša prekrvavitev tkiv, večja gibljivost, zmanjšanje pritiska na živčevje in s tem boljše delovanje, fizična in psihična sprostitev, hitrejše okrevanje po poškodbah, lažje in globlje dihanje, boljše spanje, splošno izboljšanje počutja in drugo.

Storitve manualne terapije so od leta 2016 izvajane tudi v sklopu Ergonomskih posvetovalnic v različnih slovenskih podjetjih.

| NAZAJ |